|
Twitter
|
Facebook
|
Google+
|
VKontakte
|
LinkedIn
|
Viadeo
|
English
|
Français
|
Español
|
العربية
|
المجلة الدولية للإبداع والدراسات التطبيقية
ZDB-ID: 2703985-7     OCLC: 828807274     CODEN: IJIABO     ISSN: 2028-9324
السبت 31 يوليو/ تموز 2021
 
 
  لا يمكنكم حاليا إرسال البحوث قصد النشر  
 
 
 

Nehal Nabil Zahra


Personal

Name Nehal Nabil Zahra
Affiliation Assistant professor, Interior Design and Furniture Section, Faculty of Applied Arts, Damietta University, Egypt

Documents: 1

Document title Date Issue
The Role of Interior Design for Enhancing Positive Emotions within The House
[ دور التصميم الداخلي في تعزيز العواطف الإيجابية داخل المسكن ]

Author(s): Amany Mashour Hendy and Nehal Nabil Zahra
Show abstract   Full Text
2018 24 (1) , pp. 147-161


تقديم

مستجدات

إرسال المقالات

للتحميل

الأرشيف

البحث في الموقع

للاتصال

تابعنا